Goede werkomstandigheden

  • mail
Sustainability

Als internationaal marktleider in onze sector kunnen we een duurzame verandering tot stand brengen. Bij Fristads Kansas hebben we besloten voor goede werkomstandigheden te zorgen in onze hele toeleveringsketen en op al onze locaties. Om ons hierbij te helpen, hebben we een partner: The Fair Wear Foundation.

FAIR WEAR FOUNDATION

The Fair Wear Foundation is een onafhankelijk initiatief zonder winstoogmerk van verschillende belanghebbenden dat goede werkomstandigheden bij het produceren van kleding ondersteunt en aanmoedigt. Samen zorgen we ervoor dat onze leveranciers geen gebruik maken van dwangarbeid of kinderarbeid en geen werknemers discrimineren. 

Alle werknemers hebben recht op eerlijke lonen en werktijden, een veilige werkomgeving en juridisch bindende werkomstandigheden. De resultaten van de audits van de Fair Wear Foundation worden ieder jaar op hun website gepubliceerd. 

Fair Wear Foundation
Sustainability

Naast het tekenen van onze gedragscode moeten ook alle leveranciers zich houden aan REACH - de wetgeving van de Europese Unie inzake chemische stoffen in producten. Dit doen ze door de lijst van de Fristads Kansas Group met stoffen waarvoor beperkingen gelden te ondertekenen. Hierdoor kunnen werknemers en gebruikers beter beschermd worden.

We streven er voortdurend naar zoveel mogelijk producten te certificeren met de standaard Oeko-Tex. We zien het als een voortdurende taak voor ons en onze leveranciers om materiaal te ontwikkelen dat aan zeer strenge vereisten voldoet. De standaard Oeko-Tex helpt ons dit te bereiken.

Om de wereld te verbeteren moet je bij jezelf beginnen. Dat is wat wij geloven. Voor meer informatie over Fristads Kansas en duurzame ontwikkeling:  http://www.fristadskansasgroup.com/Sustainability/.

UNITED NATIONS GLOBAL COMPACT

De Fristads Kansas Group is tevens onderdeel van het UN Global Compact, welke het grootste initiatief ter wereld is op het gebied van duurzaamheid in de bedrijfssector, met meer dan 9,000 bedrijven en niet-zakelijke deelnemers in meer dan 130 landen. Zijn 10 principes op het gebied van mensenrechten, werkomstandigen, milieu en anti-corruptie worden afgeleid uit de Universal Declaration of Human Rights, de International Labour Organization’s Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, de Rio Declaration on Environment and Development en de United Nations Convention.

Lees meer over deze basisprincipes www.unglobalcompact.org.